top of page

בחר קלף עבור כל רגש 

רגש לא צפוי

רגש לא נעים

רגש נעים

שאלות על קלפי הרגש

?האם יש מחשבה שגרמה לרגש להגיע

?מה אני יכול/ה להגיד כשהרגש הזה מגיע

?מה הוא רוצה לומר לי

?איך קוראים לרגש

כשאני מרגיש/ה כך האם אני רוצה לשנות את הרגש אם כן לאיזה רגש ומה אני עושה

?מתי היתה הפעם האחרונה שהרגשתי את הרגש הזה

?מה גרם לו להופיע

?כשאני מרגיש/ה כך מה אני צריכה/ה

?מה הכוונה החיובית שלו

?איפה אני חש אותו בגוף

bottom of page